Kuntavaalit

Julkinen liikenne toimivaksi

Kannustetaan bussin käyttöön kohtuuhintaisella sekä sujuvalla julkisella liikenteellä.

Nuorten hyvinvointi

Varmistetaan, että kiusaamiseen puututaan ajoissa. Nuorisopalveluihin on panostettava ja varmistettava, että apu on helposti saatavilla.

Avoimuus

Kuntapolitiikan tulee olla avointa kaikille. Päätöksenteosta on informoitava selkeästi ja jokaisella porvoolaisella tulee olla oikeus osallistua.

Tulevaisuuden päätöksiä

Päätöksenteossa on otettava huomioon väestön ikääntyminen sekä ympäristöystävällisyys. Me luomme yhdessä Porvoota myös tuleville sukupolville.

Koulutus

Porvoossa pitää taata laadukas opetus varhaiskasvatuksesta alkaen.